• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wordpress Gallery by WOWSlider.com v4.7

Our Address

775 US Hwy 1,
Edison, New Jersey 08817

Business Hours :

Sun - Thurs: 11:00 am - 9:00 pm

Fri - Sat: 11:00 am - 10:00 pm

Tel : 732-985-7977

Follow Us :

Menu

Các món khai vị ~~ Appetizers


1. Chả Giò (4) $6.95
Deep-Fried Vietnamese Egg Rolls
2. Gỏi Cuốn (2) $5.95
Fresh Spring Roll Shrimp & Pork Wrapped Rice Paper
3. Nem Cuốn (2) $5.95
Grilled Minced Pork Wrapped Rice Paper
4. Thịt Nướng Cuốn (2) $5.95
Barbecue Pork Wrapped Rice Paper
5. Thịt Nướng $9.5
Barbecue Pork on the Skewer
6. Mực Chiên Giòn (Fried Calamari) $9.5
Fried Squid
7. Bò Nướng Lá Nho $9.5
Grilled Beef Wrapped w.Grape Leaves
8. Bò Lúc Lắc $11
Marinated Beef Cubes Sautéed on Lettuce
9. Bánh Wonton Tôm Chiên $9.5
Fried Wonton Shrimp w.Special Sauce
10. Bánh Xèo $11
Vietnamese Pancake w.Shrimp & Pork
11. Bánh Cuốn $11
Steam Rice Roll w.Ground Pork, Mushroom & Veg.
12. Gỏi Đu Đủ hoặc Tôm $11
Shredded Green Papaya Salad w.Beef Jerky or Shrimp & Peanuts
13. Gỏi Gà $10
Chicken & Shredded Cabbage Salad
14. 5 Vị $19
Sample Appetizers (Fried Egg Roll, Fresh Spring Roll, Grilled Pork, Beef Wrapped w.Grape Leave & Wonton Shrimp)

Súp ~~ Appetizer Soup

15. Súp Hoành Thánh $6.5
Wonton Soup
16. Súp Đồ Biển $6.5
Seafood Soup w.Vegetables
17. Súp Bò Viên $6.5
Beef Ball Soup

Hủ Tiếu Mì ~~ Rice/Egg Noodle Soup

18. Hủ Tiếu Mì Sài Gòn $12.5
Rice Noodle and Egg Noodle Soup w.Shrimp
19. Hủ Tiếu Mỹ Tho $12.5
Rice Noodle Soup w.Shirmp & Pork
20. Hủ Tiếu Cá Viên $12.5
Rice Noodle Soup w.Fish Ball
21. Hủ Tiếu Bò Kho $13
Rice Noodle Soup w.Beef Stewed
22. Hủ Tiếu Mì Đồ Biển $13
Rice Noodle and Egg Noodle Soup w.Seafoods
23. Mì Thập Cẩm $13.5
Combination Seafoods & Pork w.Egg Noodle Soup.

Phở ~~ Beef Noodle Soup

(Served with bean sprout, basil, lime and jalapeno)
24. Phở Xe Lửa $14.95
Combo Pho (XL) Combination of Rare Beef, Well Done Brisket, Beef Flank, Tendon & Tripe.
25. Phở Đặc Biệt $13
Combo Pho (L)
26. Phở Tái $12.5
Slice of Eye-Round Steak
27. Phở Tái Bò Viên $12.5
Slice of Eye-Round Steak w.Beef Ball
28. Phở Tái Nạm $12.5
Slice of Eye-Round Steak w.well don Flank
29. Phở Tái, Gầu $12.5
Slice of Eye-Round Steak w.Beef Brisket
30. Phở Tái, Gân $12.5
Slice of Eye-Round Steak w.Tendon
31. Phở Tái Sách $12.5
Slice of Eye-Round Steak w.Beef Tripe
32. Phở Chín $12.5
Silce of well done Brisket
33. Phở Bò Viên $12.5
Beef Ball Pho
34. Phở Gà $12.5
Slice Chicken Pho
35. Phở Sườn Nướng $12.5
Grilled Pork Chop Pho
36. Phở Tôm $12.5
Shrimp Pho
Thêm Bánh Phở hoặc Thịt $3.5
Extra Noodle or Meat
Thêm Rau $2.5
Extra Vegetable

Mì Xào ~~ Crispy or Soft Egg Noodle Sauteed Vegetables

37. Mì Xào Giòn Đồ Biển $17.5
Crispy Egg Noodle Topped w.Sauteed Seafood & Mix Veg.
38. Mì Xào Giòn Gà hoặc Bò $16
Crispy Egg Noodle Topped w.Sauteed Chicken or Beef & Mix Veg.
39. Mì Xào Mềm Đồ Biển $16.5
Soft Egg Noodle Sauteed w.Seafood & Mix Veg.
40. Mì Xào Mềm Gà hoặc Bò $16
Soft Egg Noodle Sauteed Chicken or Beef & Mix Veg.

Bánh Hỏi ~~ Tiny Rice Noodle

41. Bánh Hỏi Thịt Nướng $14.5
Grilled Pork, Served w.Tiny Rice Noodle w.Lettuce, Mint Leaves.
42. Bánh Hỏi Nem Nướng $14.5
Grilled Minced Pork Ball, Served w.Tiny Rice Noodle w.Lettuce, Mint Leaves.
43. Bánh Hỏi Bò Nướng Lá Nho $14.5
Grilled Beef Wrapped with Grape Leaves & Tiny Rice Noodle
44. Bánh Hỏi Chạo Tôm $15.5
Grilled Minced Shrimp on Sugar Came Served w.Tiny Rice Noodle w.Lettuce, Mint Leave.

Bún ~~ Rice Vermicelli

45. Bún Chả Giò $12
Egg Rolls on Rice Vermicelli
46. Bún Thịt Nướng $12
Grilled Pork on Rice Vermicelli
47. Bún Thịt Nướng, Chả Giò $13
Grilled Pork w.Egg Rolls on Rice Vermicelli
48. Bún Gà Nướng $12
Grilled Chicken on Rice Vermicelli
49. Bún Tôm Nướng $12
Grilled Shrimp on Rice Vermicelli
50. Bún Bò Saté $12
Beef Sauté Sauce w.Rice Vermicalli
51. Bún Riêu $13
Crab Meat w.Rice Vermicelli in Tomato Shrimp Paste Soup
52. Bún Bò Huế $13
Hue Style XL Rice Vermicelli w.Spicy Beef Soup
53. Bún Cà Ri Gà $12
Curry Chicken w.Rice Vermicelli Soup
54. Bánh Mì Cà Ri Gà $12
Curry Chicken with Bread on the side
55. Bánh Mì Bò Kho $13
Beef Stewed & Carrot with Bread on the side
56. Bún Đặc Biệt (tôm, thịt rý, nem rý & chả giò) $15.5
Grilled Shrimp, Pork, Minced Pork & Egg Roll on Rice Vermicelli

Cơm Dĩa ~~ Rice Dishes

57. Cơm Sườn Nướng $12
Grilled Pork Chop on White Rice
58. Cơm Sườn Nướng, Hột Gà $12
Grilled Pork Chop & Egg on White Rice
59. Cơm Sườn, Bì, Chả, Hột Gà $13
Grilled Pork Chop w.Shredded Pork, Egg Patty & Egg on White Rice
60. Cơm Thịt Nướng $12
Barbecue Pork on White Rice
61. Cơm Thịt Nướng, Chả Giò $12
Barbecue Pork & Egg Rolls on White Rice
62. Cơm Thịt Nướng, Hột Gà $12
Barbecue Pork & Egg on White Rice
63. Cơm Thịt Nướng, Bì Chả, Hột Gà $13
Barbecue Pork & Shredded Pork, Egg on White Rice
64. Cơm Tôm Nướng, Bì Chả, Hột Gà $13
Grilled Shrimp w.Sherded Pork, Egg Patty & Egg on White Rice
65. Cơm Gà Nướng $12
Grilled Chicken on White Rice

Canh Chua ~~ Sour Soup

66. Canh Chua Tôm $14.5
Hot & Sour Shrimp with Vegetable Soup
67. Canh Chua Cá $14.5
Hot & Sour Salmon Fish with Vegetable Soup
68. Canh Chua Gà $14.5
Hot & Sour Chicken with Vegetable Soup
69. Canh Chua Đồ Biển $15.5
Hot & Sour Seafood with Vegetable Soup

Gà hoặc Bò Xào ~~ Sauteed Chicken or Beef

(Servers w white Rice)
70. Gà Xào Cari $12.5
Sautéed Chicken w.Curry Sauce
71. Gà hoặc Bò Xào Sả $12.5
Sautéed Chicken or Beef w.Lemongrass & Veg.
72. Gà hoặc Bò Xào Broccoli $12.5
Sautéed Chicken or Beef w.Broccoli
73. Gà hoặc Bò Xào Đậu Que $12.5
Sautéed Chicken or Beef w.String Bean
74. Gà hoặc Bò Xào Cà Chua $12.5
Sautéed Beef w.Tomato & Orion
75. Bò Lúc Lắc $15
Marinated Beef Cube and Vegetable
76. Bò Bíp Steak $17
Marinated T-bone Steak w.Fried Rice

Đồ Biển ~~ Sautéed Seafood

(Servers w white Rice)
78. Tôm Xào Rau  $13
Sautéed Shrimp w.Mixed Vegetalbe
79. Tôm Xào Sả Ớt  $13
Sautéed Shrimp & Lemongrass w.Mixed Vegetable
80. Mực Xào  $13
Sautéed Spuid & Pineapple w.Mixed Vegetable
81. Mực Xào Cari  $13
Sautéed Spuid in Curry Sauce w.Mixed Vegetable

Món Chay ~~ Vegetarian Dishes

81A. Chả Giò Chay  $6.95
Deep Fried Vegetable Egg Roll
82. Gỏi Cuốn Chay  $5.95
Spring Rolls Noodle & Vegetable Wrapped Rice Paper
83. Gỏi Đu Đủ Chay  $10
Papaya Salad & Peanut w.Special Sauce
84. Bánh Xèo Chay  $10
Vietnamese Pancake w.Vegetable
85. Hủ Tiếu Chay  $12.5
Rice Noodle w.Toju & Vegetable Soup
86. Hủ Tiếu Mì Chay  $12.5
Rice Noodle, Egg Noodle w.Tofu & Vegetable Soup
87. Canh Chua Đậu Hũ  $14
Hot & Sour Tofu w.Vegetable Soup (Vietnamese Style)
88. Bún Xào Rau  $12
Sautéed Vegetable w.Egg Noodle & Tofu
89. Mì Xào Rau  $12
Sautéed Vegetable w.Egg Noodle & Tofu
90. Rau Xào Đậu Hũ  $12
Sautéed Mixed Vegetable & Tofu
91. Broccoli Xào Tỏi  $12
Sautéed Brocooli w.Garlic & Tofu
92. Đậu Que Xào Tỏi  $12
Sautéed String Bean w.Garlle Sauce
93. Cơm Chiên Chay  $12
Fried Rice w.Vegetable & Egg

Cơm Chiên ~~ Fried Rice

(Served Half Spicy and Half Not Spicy Soup)
94. Cơm Chiên Thịt Heo $12.5
Grillled Pork Fried Rice w. Egg & Vegetable
95. Cơm Chiên Gà Nướng $12.5
Grillled Chicken Fried Rice w. Egg & Vegetable
96. Cơm Chiên Tôm $13
Shrimp Fried Rice w. Egg & Vegetable
97. Bánh Mì Thịt $8.25
Chọn : (Thịt Nguội, Thịt Nướng, Gà Nướng hoặc Đậu Hủ)

Vietnamese Sandwich

Choice : (Ham, Barbacue Pork, Barbacue Chicken or Fry Tofu )

Giải Khát ~~ Beverages

D1. Trà Thái  $4.5
Thai Tea
D2. Cà Phê Phin Sữa Nóng hoặc Đá  $4.5
Vietnamese Black Coffee w.Condensed Milk Hot or Cold
D3. Nước Đá Chanh  $4
Fresh Lemonade
D4. Soda Chanh  $4
Fresh Lemonade w.Club Soda
D5. Soda Sữa Hột Gà  $4.5
Club Soda w.Egg Yolk & Condensed Milk
D6. Nước Cam Tươi  $3.5
Fresh Organ Juice
D7. Nước Dừa Tươi  $4
Fresh Coconut Juice
D8. Sữa Đậu Nành  $3.5
Soybean Milk
D9. Nước Xam Xá  $3.5
Grass Jelly Drink
D10. Sinh Tố Bơ, Mít, Mãng Cầu  $6
Fruit Shake w.Choice of Avocado, Jack Fruit, Sour Sop Tar
          Sinh Tố Sầu Riêng $8.5
Durian Shake
D11. Sinh Tố Dừa  $6
Pina Colada (virgin)
D12. Sinh Tố Đậu Xanh  $6
Mung Bean Shake
D13. Nước Ngọt  $2
Coke, Diet Coke, Sprite, Iced Tea, Organe Soda.

Tráng Miệng ~~ Desserts

D14. Chè 7 Màu  $6
Seven Color Raibow Ice w.Cocunut Milk
D15. Bánh Kem Chiên  $7
Fried Tempura Ice Cream (Choice of Vanilla or Chocolate)
D17. Chè Khoai Môn  $6
Sweet Taro w.Stick Rice on Top of Coconut Milk
D18. Kem  $4
Ice Cream Vanilla, Chocolate, Green Tea, Red Bean.
D19. Bánh Chuối Chiên $8
Fried Banana Crepes w. Vanilla Ice Cream

18% Gratuity for party of 5 or more